Hubert Computer Networks, Website prijzen

Prijzen in onderling overleg exclusief  BTW aan de hand van een pagina zonder frames, met 2 frames en met 3 frames.


  Zonder frames, gewoon 1 scherm
Internetscherm

.....,- / pagina
Maximale grootte is A4

Ideaal voor bedrijven die voldoende hebben aan 1 of  2 pagina's met informatie over hun activiteiten.

Indien meer pagina's gebruikt worden, wordt het scherm bij elke pagina steeds helemaal opnieuw opgebouwd!
  2 frames in 1 scherm
F
R
A
M
E

1

Startpagina .....,-
Maximaal A4

FRAME 2

volgende pagina's
,,,,,,- / A4-pagina

Frame 1 hoeft niet steeds opnieuw opgebouwd te worden, het blijft in beeld en houdt zo de bezoeker langer op uw website.

De pagina's worden in Frame 2 zichtbaar als de bezoeker in het linkerframe een keuze heeft gemaakt.
  3 frames in 1 scherm
FRAME
1
F
R
A
M
E

2

Startpagina .....,-
Maximaal A4

FRAME 3

volgende pagina's
.....,- / A4-pagina

Frame 1 en Frame 2 hoeven niet steeds opnieuw opgebouwd te worden, ze blijven in beeld en houden zo de bezoeker langer op uw website. In Frame 1 wilt u uw logo bijvoorbeeld.

De pagina's worden in Frame 3 zichtbaar als de bezoeker in het linkerframe (Frame 2) een keuze heeft gemaakt.


Het tarief voor het verwerken van updates bedraagt .....,- per pagina.


Het aanpassen van typefouten of layouts die niet overkomen zoals bedoeld was, zijn geheel gratis!


Onder een internetpagina wordt verstaan: alle informatie zoals die leesbaar en overzichtelijk op een A4 of een deel van een A4 zou kunnen staan, als deze geprint zou worden. Naast de kosten van het maken van uw website, zijn er nog bijkomende kosten voor het nog eventueel registreren van uw eigen domein (bijvoorbeeld www.uwbedrijf.nl) en de kosten gemoeid met het hosten (Plaatsen op het internet) van uw website.

Onder een update wordt verstaan: het aanpassen van tekst of figuren van een deel van een pagina, of het aanpassen van de layout van een pagina.