Kreta Algemeen

Kreta is het grootste eiland van Griekenland en het vijfde eiland in grootte van het Middellandse Zeegebied, voorafgegaan door Sicilië, Sardinië, Cyprus en Corsica en op het eiland Gavdo na het meest Zuidelijke van Europa. De oppervlakte bedraagt 8260 km2 en Kreta heeft een kustlijn van 1050 km. De grootste lengte is 265 km en de grootste breedte is 60 km. Het smalste gedeelte van Kreta is 15 km en vormt een doorgang van Pachia Amos naar Ierapetra, de meest zuidelijke stad van Europa. Het ligt op ongeveer 35° N.B en tussen de 24° en 26° O.L. Dit is zelfs zuidelijker dan bijvoorbeeld Tunis of Algiers! Tijdens de winterperiode heeft Kreta ongeveer 550.000 inwoners van wie ongeveer 55% in de steden Heraklion, Chania en Rethymnon en het verstedelijkt gebied rondom de steden wonen. De gemiddelde bevolkingsdichtheid bedraagt ongeveer 66 inw./km² (in Nederland is dit 368 en in België 331).
Kreta is onderverdeeld in 4 provincies, te weten:

Een groot deel van de bevolking leeft direct of indirect van het toerisme. Verder neemt de landbouw een belangrijke rol in de economie van het eiland. Kreta is bekend vanwege olijventeelt, die een superieure kwaliteit hebben (de Kalamata olijf). Op het Westelijk deel van het eiland worden bovendien, kwalitatief zeer goede, sinaasappelen en grapefruits gekweekt.
Op Kreta is weinig industrie te vinden. Er zijn enkele kunststof verwerkende bedrijven voor Petflessen en waterleidingen. Heraklion heeft bovendien een olieraffinaderij en een cementfabriek. Verder bestaat de industrie voornamelijk uit het verwerken en bewerken van de landbouwproducten zoals druiven en olijven.
[TOP]

Geschiedenis

Prehistorie tot de vroege middeleeuwen
Weinig eilanden in de Middellandse zee zullen meer geteisterd zijn door overheersingen dan Kreta. De eerste mensen vestigden zich tussen 6500 en 2600 v. Chr. op het eiland.
Reeds in 2600 v.C., tijdens het vroeg Minoïsch tijdperk, bloeiden handwerk en overzeese handel.

Vermoedelijk bestond rond 2000 v.C. reeds een centraal gezag, dat te Knossos zetelde en dat het eiland tot een rijke zeevarende natie had gemaakt, met contacten tot in het Midden-Oosten (Oegarit). Een enorme aardbeving rond 1700 v.C. verwoest alle Minoïsche paleizen. In het laat-Minoïsche tijdperk (1550-1050) kwamen er nauwe contacten met de op het Griekse vasteland inmiddels ontstane Myceense cultuur, en het belang van het eiland nam af; na ca. 1400 v.C. was de geschiedenis van Kreta twee eeuwen lang onbeduidend.
Knossos

Rond 1200 v.C. werd het eiland door Doriërs bezet en er ontstond een groot aantal onafhankelijke stadstaten. Bekend werd vooral Gortyn door het daar gevonden wetboek. Onder de Doriërs werd het eiland bestuurd volgens een aristocratisch systeem, dat herinnert aan dat van Sparta. Het eiland bleef gevrijwaard van directe gevolgen van de Perzische en Peloponnesische Oorlogen, maar het ontbrak er geenszins aan onderlinge strijd. De aanval van de Romeinen, onder Marcus Antonius, o.m. noodzakelijk vanwege de vele piraten die zich op het eiland bevonden, wisten zij evenwel af te slaan, maar tegen Metellus gelukte dit niet meer (169 v.C.). Gedurende deze, 3-jarige, oorlog werd Knossos geheel verwoest. Daarop werd Gortyn de hoofdstad. Onder Octavianus was Kreta met Cyrenaica verbonden tot een Romeinse provincie. In het jaar 59 vestigt apostel Paulus zich op Kreta.
Na de deling van het Romeinse Rijk viel Kreta toe aan Constantinopel. Na bijna 500 jaar Byzantijnse overheersing wordt Kreta in 824 veroverd door de Arabieren. Lang duurde deze overheersing niet; in 961 werd het eiland weer door de Byzantijnen heroverd, onder leiding van de Byzantijnse krijgsheer Fókas.

De vroege Middeleeuwen
Als gevolg van de Vierde Kruistocht (1210) kwam Kreta, na een zesjarige oorlog, toe aan Venetië. Gedurende deze tijd werden op grote schaal vestingen gebouwd op het eiland teneinde zich te kunnen beschermen tegen de onophoudelijke aanvallen van piraten. De Kretenzers sloten een verbond de Genuezen tegen de Venetiaanse overheersers. Door het vredesakkoord tussen Venetië en Genua in 1212 werd dit verbond waardeloos. Gedurende de Venetiaanse heerschappij (het eiland heette toen Candia) vonden tal van opstanden plaats van de Kretenzer bevolking tegen deze overheersing.

Osmaanse overheersing
In 1645 kwam de eerste grote inval van de Turken, die pas in 1669 het eiland geheel in handen hadden. Opstanden in 1692 (door Venetië gesteund) en in 1770 (tijdens de Russisch-Turkse Oorlog) mislukten, evenals die welke als gevolg van de Griekse onafhankelijkheidsstrijd uitbraken (1821 en 1830); de sultan stond toen Kreta af aan zijn vazal Mehemed Ali, de onderkoning van Egypte. In 1840 kwam het eiland weer onder rechtstreeks bestuur van de sultan.
De hevige opstand die in 1895 op het eiland uitbrak werd uiteindelijk de aanleiding tot de Grieks-Turkse Oorlog (1896-1897), waarin de Grieken het onderspit dolven. Door ingrijpen van de grote mogendheden kreeg Kreta echter politieke autonomie; de Griekse prins George werd gouverneur (1898). Toen de politicus E.K. Venizelos in 1905 de vereniging met Griekenland proclameerde, had dit vooralsnog geen ander effect dan dat de positie van de gouverneur onmogelijk werd.

Kreta als deel van Griekenland
Pas na de Balkanoorlogen werd de vereniging van Kreta met Griekenland bereikt (Vrede van Boekarest en de Vrede van Athene, 14 nov. 1913). Gedurende de Eerste Wereldoorlog steunde Kreta de op het eiland geboren staatsman Venizelosin zijn strijd tegenkoning Constantijn I. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Kreta door Duitse luchtlandingstroepen bezet (20-30 mei 1941).
De Kretenzer bevolking voerde vanuit de bergen een echte guerrillaoorlog gevoerd tegen de bezetter. Als vergelding op aanvallen, werden door de Duitsers tienduizenden burgers gedood. In het dorpje Anogia werden alle achthonderd mannen geëxecuteerd. Na de oorlog was Kreta vrijwel geheel verwoest.
Na de bevrijding, eind 1944 ontstond al snel weer een burgeroorlog die aan vele mensen het leven kostte.
Een militaire dictatuur maakte in 1967 een definitief einde aan alle onrust die in op Krete en in de rest van Griekenland bleef heersen. De spanningen tussen Griekenland en het buurland Turkije liepen heel hoog op toen het Griekenland raketten wilde plaatsen op Cyprus. Een korte oorlog maakte uiteindelijk in 1974 een einde aan de militaire dictatuur. Sinds deze korte oorlog werd een deel van Cyprus door Turkije bezet. Hierna wordt Griekenland een democratische republiek en treed in 1981 toe tot de Europeese Gemeenschap.

[TOP]

Klimaat

Aan de noordkust van Kreta heerst een Middellandse-Zeeklimaat en de zuidkust is subtropisch. Door het milde klimaat van Kreta is het eiland in principe het hele jaar door geschikt als vakantieland. De laatste jaren begint Kreta steeds meer een plaats te worden om te overwinteren ondanks dat er gedurende de maanden december en januari veel neerslag valt. In de kustgebieden komt de temperatuur in januari of februari nauwelijks onder de 15° Celsius. Terwijl het hoger (> 700 meter) gelegen achterland dan vaak langdurige sneeuwval kan hebben. Vanaf de tweede helft van april tot de eerste helft van oktober valt er nauwelijks neerslag

Maand

Jan.

Feb.

Mrt.

Apr.

Mei

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Dec.

Max. Temp.

16

16

18

21

24

28

30

30

28

26

21

19

Min. Temp.

9

9

10

12

16

18

20

22

20

17

14

11

Zonuren/dag

4

5

6

8

10

12

12

11

9

7

5

4

Aantal dagen met neerslag

15

11

12

8

4

1

0

0

3

5

10

14

Temp. zeewater

17

16

17

18

20

22

24

25

24

23

19

17

Het voorjaar is dan ook bij uitstek geschikt om te wandelen; de temperaturen zijn dan aangenaam terwijl de natuur op haar mooist is. De zeewater temperaturen zijn dan nog wat aan de lage kant, hoewel er dan wel al gezwommen kan worden. In deze periode is het niet onverstandig om voor de late avonduurtjes c.q. vroege nachtuurtjes een trui of vest mee te nemen.
Aan de Zuidkust is het altijd een paar graden warmer dan aan de Noordkust. De Sirocco zorgt er al vaak in mei voor dat de temperaturen de 30° C. al overschrijden. Bovendien is het gedurende dit jaargetijde in het Oosten meer zon dan in het Westen.

De zomermaanden zijn eigenlijk alleen maar geschikt om een strandvakantie te houden. De temperaturen komen nauwelijks onder de 30° C. en er valt geen neerslag. Kenmerkend voor het hele gebied van de Aegeïsche Zee is de Noordenwind: de Mélteme. Hoewel deze voor een aangename afkoeling zorgt kan deze vooral in Juli en Augustus in korte tijd aanwakkeren tot een korte maar hevige storm! Het zeewater is gedurende de zomermaanden altijd rond de 24° C. dit is een aangename temperatuur om te zwemmen en om af te koelen.

Tijdens het najaar is het op Kreta nog altijd aangenaam warm. Hoewel de dagen met enige bewolking en neerslag in frequentie toenemen is het nog altijd heerlijk vakantieweer. De natuur is gedurende deze periode eigenlijk allang aan water toe. De berghellingen zijn alleen nog groen door de olijfbomen terwijl de dalen fleurig kleuren door de rijpe sinaasappelen en citroenen.
De zeewatertemperaturen zijn tot oktober nog altijd aangenaam genoeg om er lekker in te kunnen zwemmen. In het vroege voor- en naseizoen is het in het Zuiden van Kreta beduidend warmer dan langs de Noordelijke kust.

[TOP]

Geografie

Doordat het deel uitmaakt van de Dinarische Alpen, is het niet verwonderlijk dat het landschap van Kreta zich kenmerkt door een aaneenschakeling van uit kalksteen bestaande bergen, waarvan de hoogste -Óros Idi- zelfs 2456 meter hoog is. De bergen lopen in het Zuiden meestal door tot aan de Libische Zee.
Doordat het Noordelijk deel van het eiland veel toegankelijker is dan het zuidelijkere deel zijn is hier ook de bevolkingsdichtheid groter dan in het Zuiden.
In het Noorden zijn de mooiste stranden te vinden terwijl in het Zuiden de stranden vaak uit rots en kiezel bestaan. Heel vaak prachtige baaitjes, die ingesloten liggen tussen de bergmassieven en alleenˇ bereikbaar zijn per (vissers)boot.
De Messara-vlakte ten Zuiden van de hoofdstad Heraklion is een belangrijk landbouwgebied van Kreta. Het gebied ten Westen van Chania wordt gekenmerkt door omvangrijke sinaasappel- en citroenplantages. In het midden van Kreta treft u het Lasithi gebergte aan, een landschap van bergheuvels met een maximale hoogte van 2145 meter. Lasithi is een belangrijk tuinbouw gebied. Een groot gedeelte van het groenteaanbod op Kreta vindt zijn oorsprong in Lasithi.

Kreta kent een aantal mooie bergkloven. De bekendste zijn de Samaria Kloof en de Imbros Kloof en deze zijn een bezoek zeker waard. De meeste kloven doorkruisen het eiland vanaf de bergtoppen en monden uit in zee. Deze kloven leveren een enorme bijdrage aan de flora en fauna op Kreta. Samaria kloof

Flora en Fauna

Tijdens de Minoïsche periode was het eiland Kreta rijkelijk begroeid met Cipressen en Cederbomen. De Minoërs, Venetianen en later ook de Ottomanen gebruikten de bomen voor de bouw van hun paleizen, vestingen en boten. Bovendien werd het hout gebruikt voor verwarming en om te koken. Deze eeuwenlange ontbossing heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de berghellingen helemaal kaal werden.
Nu bestaat de Flora op Kreta uit ongeveer 1500 soorten, waarvan er ongeveer 100, alleen op Kreta voorkomen. De natuurlijke begroeiing bestaat voornamelijk uit steen- en kurkeiken, Laurier en Sparren. Tijdens de winter bloeien anemonen, witte narcissen en wilde orchideeën. Ze worden in het voorjaar afgelost door de bloei van Amarillis, Vijgedistel en Irissen waarvan er zelfs een soort is genoemd naar het eiland: de Iris Cretensis. Geleidelijk worden de heuvels geel gekleurd door de brem en gaspeldoorn.


Kreta heeft een uitzonderlijke vogelpopulatie die, behalve veel inheemse soorten ook diverse trekvogels bevat. In de berggebieden komen veel roofvogels voor waaronder de Arenden, Buizerds en Gieren. De meest indrukwekkende vogel is de Lammergier, die vooral te vinden is rond de Oros Dikti. De Kri-Kri geit, die men nog kan zien de in de Samariakloof en in het reservaat in de Witte Bergen, en de Stekelmuis zijn endemische soorten, wat betekent dat zij alleen op Kreta voorkomen.

Daarnaast leven er nog een aantal inheemse katsoorten en een soort marter en een das
De reptielenpopulatie bevat diverse soorten hagedissen, Gekko's (hele goede muggenvangers die ondersteboven aan het plafond kunnen hangen...) en slangen. De slangen die op Kreta leven zijn ongevaarlijk; de meest giftige, is een addersoort die (normaal) alleen irritaties teweegbrengt.

Bevolking

De Kretenzer bevolking staat sinds eeuwen bekend als een eerlijk, hardwerkend en volk met een hoog eergevoel. Voor gasten is men uitermate gastvrij en vriendelijk. Tradities worden in ere gehouden, dit kunt u vooral zien als u in het binnenland bent. Daar zult u zien dat, vooral mannen, nog in de typische Kretenzer klederdrachten lopen. Vooral de streek rond Sfakia staat bekend vanwege haar tradities

Daarnaast zeggen ze dat ze de beste minnaars ter wereld te zijn, de grootste filosofen, de levensgenieters bij uitstek en als je rond kunt komen zonder te werken, staat de Griek als eerste in de rij. Een Griek kan van een dag genieten met een zelf gevangen visje, een komkommer, een tomaat en wat glaasjes zelfgestookte raki zonder te weten wat de dag van morgen hem brengt.

Dat de Grieken individualisten zijn mag duidelijk zijn. Iedere poging tot coöperatie is dan ook bij voorbaat gedoemd te mislukken. Wel is het een feit dat zij tijdens de vele bezettingen als 1 volk stonden.

Vakantiedagen zijn erg belangrijk, maar veel organisatie om deze op te vangen kent men nauwelijks. Het gevolg is dat tijdens de twee weken rond kerst, de paasvakantie, de officiële feestdagen en de twee weken rond 15 augustus de economie bijna tot stilstand komt. Als je het aantal Griekse mannen van de koffiehuizen (kafenio's) de hele dag en avond zou tellen, zou je je wel eens af kunnen vragen, wie er nog werkt. Ongetwijfeld is Griekenland een van de armste landen van Europa, maar wel met de rijkste inwoners van Europa en dit zet ons natuurlijk weer aan het denken.

Over het algemeen waardeert de bevolking het als u hen geen Grieken, maar Kretenzers noemt. Vrijwel iedereen in de vakantiegebieden spreekt redelijk tot goed Engels. Men kan het bijzonder waarderen als u een paar woorden Grieks praat.

Basis woordenlijst:

Ja

Nee

Óchi

Goede morgen

Kaliméra

Goede avond

Kalispéra

Goede nacht

Kaliníchta

Alstublieft

Parakaló

Hallo

Jássas

Dank u wel

Efcharisto

Is dit de weg naar...

Ine aftós ó drómos já†

Tot ziens!

Adío

Hoe maakt u het?

Ti kanete?

Apotheek

Farmakío

Dokter

Iatrós

Strand

Paraliá†

De Kretenzer bevolking zal er alles aan doen om het naar u, tijdens uw verblijf, naar uw zin te maken. Wanneer er iets niet geheel naar wens is, of zelfs geheel niet voldoet is het beter om uw ongenoegen met enige reservering kenbaar te maken. Wanneer u dit niet doet, voelt de Kretenzer zich snel in zijn eer geraakt en kan hij of zij snel veranderen in een opgewonden heethoofd.
Het is vooral de toon die de muziek maakt. Wanneer iets niet naar wens is zal men toch alles in het werk stellen u als tevreden mens te laten vertrekken.

Het kan natuurlijk af en toe wel eens moeilijk zijn voor u als bezoeker in het land waar Ja nee, (neh) is.

Vandaar enkele gebruikerstips.

 • Ga nooit met een Griek in discussie over slechte zaken van Griekenland (Kreta), het milieu is er bijvoorbeeld zo eentje.
 • Zeg nooit tegen een Griek dat het in uw land beter is geregeld.
 • Er is maar een soort muziek en dat is de Griekse.
 • Er is maar een soort wijn en dat is de Griekse etc.etc.
 • Wanneer u een afspraak maakt, wordt het altijd in de ochtend, avond of middag, dus nooit op de minuut. Een afspraak om 10.30 uur, wat op zichzelf al uitzonderlijk is, wordt gezien tussen 10 en 11 uur. "Avrio" betekent morgen in het Grieks, maar in de praktijk betekent het: niet vandaag.
 • Het grootste probleem voor de bevolking op Kreta is de verborgen werkloosheid. Veel mannen die geen baan konden krijgen zijn een eenmanszaak begonnen in de vorm van een taxibedrijf of kiosk. Tijdens het vakantieseizoen is men dan zeer afhankelijk van het toerisme terwijl men 's winters dan vaak aangewezen is op een uitkering.

  Over het algemeen is de Kretenzer bevolking heel eerlijk, een afspraak is een afspraak! Bovendien komt op het eiland zelf nauwelijks criminaliteit voor.
  Spreek met taxichauffeurs echter wel altijd een prijs af voordat u vertrekt of sta erop dat ze de taximeter in werking stellen.

  Politiek

  Staatkundig is Kreta een van de tien districten van Griekenland dat een parlementaire democratie kent. Het staatshoofd is een president die gekozen wordt door het parlement voor een termijn van ten hoogste vijf jaar. Het parlement telt driehonderd leden en wordt voor vier jaar gekozen. Afvaardiging gebeurt per district. Kreta is verdeeld in vier provincies, die in het Grieks Nomos genoemd worden. De provincies zijn: Nomos Chania, Nomos Rethymnon, Nomos Heraklion en Nomos Lassithi. De provincies worden weer onderverdeeld in 20 gewesten.
  Politiek spelen twee partijen een rol van betekenis: de PASOK (socialisten) en de ND (democraten).

  Openingtijden

  Hoewel er op Kreta onderstaande officiële openingstijden gelden zijn de winkels in de toeristengebieden, gedurende de zomermaanden geopend van 08.00 uur 's morgens tot laat in de avond.
  Bij banken en postkantoren gelden de officiële openingstijden.

  Openingstijden:

  (Officieel)

  Postkantoor: Ma-vr 07.30-15.00 uur.
  Banken: 08.00-14.00 uur en vr. 08.00-13.30 uur.
  Winkels: Ma-za 09.00 -13.30 en 17.00-20.30 uur.

  De munteenheid is net als in heel Europa, sinds 1 januari 2002, de Euro

  Geldautomaten:
  In de meeste vakantieplaatsen zijn geldautomaten te vinden waarop U met Uw Postbank- of Europas geld kunt afhalen. Bij een enkele bank (bijv. National bank of Cyprus) kunt U met Uw Euro- of Postbankpas niet terecht. Let hierbij op het logo Cirrus of Maestro.

  Creditkaarten:
  In veel hotels en appartementen kunt U met Uw creditkaart contant geld opnemen. Verder worden de meest gangbare kaarten (Visa en Mastercard) op de meeste plaatsen geaccepteerd. Vraag voordat U iets koopt of bestelt even voor de zekerheid!

  Feestdagen zijn:

  1 jan.

  Nieuwjaarsdag

  6 jan.

  Driekoningen

  febr./maart

  Carnavalsmaandag

  25 maart

  Onafhankelijkheidsdag

  maart/apr.

  Goede Vrijdag en Paasmaandag

  1 mei

  Dag van de arbeid.

  Mei/ juni

  Hemelvaartsdag

  15 aug.

  Maria Ten Hemelopneming

  28 Okt.

  Ochi-dag

  25/26 dec.

  Kerstmis

  Gedurende de feestdagen zijn musea, banken en postkantoren gesloten. Tijdens het vakantieseizoen zullen de meeste winkels wel geopend zijn.

  Eten en drinken

  Het eten op Kreta vervult, net als in veel zuidelijke landen, een belangrijke sociale rol in het leven van de mensen. U zult maar weinig zien dat de autochtone bevolking slechts met twee personen aan tafeltje zit. Het liefst nuttigt de Kretenzer zijn maaltijd door aan een grote tafel samen met alle familie en vrienden.

  In de meeste toeristenplaatsen zult u veel eetgelegenheden aantreffen waar de naam "Taverna" boven prijkt. In principe is een taveerne een authentieke Griekse eetgelegenheid die sober van inrichting is. Doorgaans staan er (kleine) houten of stalen tafeltjes met oude houten stoelen. Het menu bestaat voor het grootste deel uit Kretenzer gerechten eventueel uitgebreid met Griekse gerechten. Wanneer U in een authentieke taveerne plaats hebt genomen zal de ober u meestal verwelkomen met een glas Ouzo en een maandje met brood. In sommige taveernes heeft men misschien niet eens een menukaart; het is gebruikelijk dat de autochtone bevolking in de keuken gaat kijken wat de pot schaft! Helaas ziet men deze typisch Griekse gewoonte steeds minder.
  Het Estiatorión zoals de Kretenzer een restaurant noemt kenmerkt zich vooral door de internationale keuken. Meestal staan aan de ingang van deze restaurantjes foto's van de gerechten en staat op een bord het menu geschreven. U zult hier tevergeefs zoeken naar achinósalata of amelétitta.


  Voordat er begonnen wordt met het eten is het goed te weten dat de autochtone bevolking vrijwel nooit vóór 21.00 uur aan tafel schuift.

  De warme maaltijden zijn, in tegenstelling tot wat we hier gewend zijn, eerder lauwwarm dan heet. Dit wordt gedaan zodat er direct begonnen kan worden met eten!
  Voor aanvang van de maaltijd wenst men elkaar Kali óreksi (smakelijk eten).
  Nagerechten kent men in Griekenland niet echt; toch kan men ijs of baklava als nagerecht krijgen, vaak krijgt men fruit "van het huis" aangeboden.

  Kretenzer Specialiteit:

  Omschrijving:

  Achinósalata:

  Een salade van rauwe zee-egels.

  Ameléttita:

  Testikkels van een Ram...

  Kokorétsi:

  Ingewanden van een schaap of lam, in darm gewikkeld en aan het spit gegrild.
  Hier wordt rijkelijk mosterd bij gegeten.

  Mussaka:

  Omelet, gebakken in de oven, van aubergines of zucchini met aardappelen en gehakt overgoten met bechamelsaus.

  Stifádo:

  Een soort goulash van rundvlees (of konijn) met veel ui en een pittige tomaten-kaneelsaus.

  Tzazíki:

  Een yoghurtsaus met rijkelijk knoflook en fijn gesneden komkommer op smaak gebracht met peper en zout.

  Chiriátiki:

  Een boerensalade van komkommer, tomaten, fäta, tomaten en olijven.

  Keftédes:

  Gegrilde gehakballetjes.

  Kalamarákia:

  Gebakken inktvisringen.

  Hoewel bovenstaande gerechten niet altijd tot de verbeelding spreken als u leest welke ingrediënten er gebruikt worden dan leert de ervaring dat de meeste gerechten, soms een bijzondere, maar meestal een lekkere smaak hebben.

  Tot slot:
  Op Kreta komen relatief de minste hart- en vaatziektes van Europa voor. Onderzoeken wijzen uit dat dit, voor het overgrote deel, te maken heeft met de gezonde eetgewoontes van de Kretenzer. Er wordt rijkelijk gebruik gemaakt van Olijfolie en verse groenten. Vaak ligt het hoofdgerecht in een poeltje van olijfolie. Daar krijgt u het brood voor: legt het brood op het bord zodat het de olijfolie absorbeert.

  Infrastructuur

  Kreta heeft een redelijk tot goed wegennet dat voor een groot gedeelte geasfalteerd is. De hoofdweg -ook wel New Road genoemd- is een grote weg, loopt van Agios Nikolaos tot Kastelli Kissamou. Het is ooit de bedoeling dat deze weg een vierbaans snelweg wordt. Behalve geasfalteerde straten heeft Kreta ook een uitgebreid onverhard wegennet. De toestand van de onverharde wegen is zeer wisselend: sommige wegen zijn alleen bereidbaar met een terreinwagen, terwijl andere goed bereidbaar zijn met een iedere willekeurige auto.

  Het rijden op Kreta vraag toch wel enige aanpassing. Het asfalt is veel gladder dan in Nederland! Voor motorrijders en scooterbestuurders loert een veel groter gevaar in de verontreiniging dat in veel bochten te vinden is (zand, grind enz.).
  Van de grote verbindingsweg worden ook de vluchtstroken door langzamer verkeer gebruikt om op te rijden. Het is sterk aan te raden om u aan te passen aan deze gewoonte. Het meeste verkeer dat op de snelweg te vinden is heeft haast en men wil altijd aan u voorbij...
  Hou er echter rekening mee dat na een bocht, of zomaar ineens, de weg smaller wordt, of een auto met pech op de vluchtstrook staat.
  In het achterland moet u altijd op Uw hoede zijn voor de autochtone verkeersdeelnemer.

  Men maakt er een hobby van om bochten af te snijden en om met opgevoerde bromfietsen overal tussendoor te rijden.
  De verkeersregels op Kreta zijn gelijk aan die van alle Europese lidstaten. De maximum snelheid binnen de bebouwde kom bedraagt 50 km/u, op provinciale wegen 90km/u en op de snelweg 90 km/u. Bestuurders van motorvoertuigen die van rechts komen hebben voorrang en het rijden met een alcoholpromillage van meer dan 0,5 is ook hier een misdrijf. Hoewel er nauwelijks politie te zien is op Kreta, worden er regelmatig snelheids- en verkeerscontroles gehouden (m.n. op de hoofdweg). Kreta heeft de twijfelachtige eer om op de 2e plaats, na Portugal, te staan met het hoogste aantal verkeersdoden van Europa!

  Het eiland beschikt over twee burgerluchthavens: Heraklion en Chania. Het laatste vliegveld (Souda) is gedurende de wintermaanden alleen voor militair vliegverkeer beschikbaar. De kwaliteit van de landingsbanen is slecht en de aanvliegroutes zijn zodanig dat de piloten speciaal getraind moeten worden om de luchthavens aan te vliegen.
  De belangrijkste handelshaven van het eiland is Heraklion terwijl Chania (Souda) een van de belangrijkste NAVO-marinehavens in de Oostelijke Middellandse Zee is.

  Mythologie

  Voor degene onder u die gečntresserd zijn in figuren uit de Griekse Mythologie volgen hier een paar namen met uitleg:

  ZEUS

  Opperste der Griekse goden, in de mythologie de jongste zoon van Cronus en Rhea.

  Geboren op het eiland Kreta (grot van Zeus op de Lasithi vlakte), ook wel dondergod genoemd.

  De gemalin van Zeus is Hera.

  Hij is ook de god van huiselijk leven en van rechtsorde.
  Er is ook een mythe over Zeus dat hij in de gedaante van een stier de godin Europa
  (dochter van de Fenicische koning) heeft geschaakt en deze op zijn rug naar Kreta
  heeft gebracht en die daar moeder werd van Minos Sarpedon en Rhadamanthys.

  MINOS

  Zoon van Zeus en legendarisch koning en wetgever van Kreta.
  Minos was de eerste koning ter wereld die daadwerkelijk recht sprak.
  Een kopie van de zetel waarop koning Minos recht sprak staat in het internationaal gerechthof in Den Haag.
  Minos was koning op het eiland Kreta plus minus 1800 voor Christus en woonde op het paleis Knossos

  ARION

  Grieks dichter en citerspeler, ooit op een schip door matrozen met de dood bedreigd.
  Mocht als laatste nog een lied zingen maar voor het einde van het lied springt hij overboord
  en wordt vervolgens door dolfijnen gered en bij Taenarum aan land gezet door de dolfijnen.

  ATHENA

  Onder andere godin van de wijsheid en lievelingsdochter van Zeus.
  Zij vond de ploeg en hark uit en leerde het gebruik van vuur.
  Ook het temmen van paarden werd door haar beoefend

  CALLISTO

  Dochter van koning Lycoon en ook al door Zeus bemind, echter vond Hera dat niet goed
  en veranderde Callisto in een berin die vervolgens door Artemins gedood werd.
  Uit medelijden plaatste Zeus haar onder de sterren n.l. de grote beer

  HERCULES

  De held van de Peloponnesus en zoon van Zeus en Alcmene, Hercules werd door Hera
  dusdanig gehaat dat ze een paar slangen op hem heeft afgestuurd.
  Hercules is dan pas acht maanden, maar wurgt de slangen en overleeft de aanslag

  Dat Zeus het niet zo nauw nam met relaties heeft u al kunnen lezen.
  Hieronder even een lijst met vermoedelijke verhoudingen:

  Verhouding met sterfelijke

  Verhouding met godinnen

  Moeder

  Verwekte kinderen

  Moeder

  Verwekte kinderen

         

  Alomene

  Heracles

  Demeter

  Persephone

  Antilope

  Amphion, Zethus

  Dione

  Aphrodite

  Callisto

  Areans

  Eurynome

  Drie Gratiën

  Danae

  Perseus

  Hera

  Ares, Eileithyia, Hebe, Hephaestus

  Aegina

  Aeacus

  Leto

  Appolo, Artemis

  Electra

  Dardanus, Harmonia, Iasion

  Maia

  Hermes

  Europa

  Minos, Rhadamanthys, Sarpedon

  Metis

  Athena

  Io

  Epaphus

  Mnemosyne

  Muzen

  Leda

  Castor, Polydeuces, Clytaemnestra, Helana

  Themes

  Horen (de seizoenen),

  Moiren(het lot)

  Laodamia

  Sarpedon

     

  Niobe

  Argos, Pelasgus

     

  Pluto

  Tantalus

     

  Semele

  Dionysus

     

  Taygete

  Laacedaemon